Koren

Oogst- en Improkoor en Wereldkunst-koor

Tijdens Haarlem Oogst kwamen zangers en zangeressen van de twee Haarlem Oogst-projectkoren samen om liederen rond het thema OOGST te zingen. Er was het Oogst- en Improkoor met amateurzangers die meerstemmig zongen en improviseerden en het Wereldkunst-koor met zangeressen met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond. De liederen waren afkomstig uit onder meer Iran, Libanon, Zweden, Bulgarije, Nederland en Schotland. Ook was er een Engelstalig lied van een van de koorleden zelf:
If Life Gives You Lemons, Make Lemonade!