جشنواره فصل برداشت

( جشنواره فصل برداشت ) يك جشنواره محلي با چندين كارگاه (ورك شاپ) و دو جشن عمده مي باشد.

ما سبزيجات را برداشت مي كنيم و با آن آشپزي مي كنيم. آوازهايي از فرهنگ هاي مختلف مي خوانيم. دستور غذايي خودمان را با غذاهاي بيولوژيكي آماده مي كنيم.
هر كارگاه شامل يك وعده غذا، ناهار يا لقمه های کوچک مي باشد. شما مي توانيد براي يك يا چند كارگاه ثبت نام نماييد. برنامه ها متغير است پس هر هفته شما چيز جديدي ياد مي گيريد. كارگاه از درست كردن ترشي سبزيجات و يادگيري و خواندن ترانه هاي بلغاري در خصوص فصل برداشت، ترانه قديمي رزماري تا ساختن ساز از سبزيجات و هواي تازه و گردش و دوچرخه سواری و لحظات خوش مي باشد.
از نيمه سپتامبر تا نيمه اكتبر ٢٠١٨ مي توانيد برخي شنبه و يكشنبه ها در جشن برداشت شركت كنيد و آواز بخوانيد. نقطه عطف كارگاه ها و جشن برداشت روزهاي ٣٠ سپتامبر و ١٣ اكتبر ٢٠١٨ با وعده غذايي بيولوژيك مي باشد
قيمت كارگاه ها بين ٢.٥٠ و ١٢.٥٠ بسته به سن و اينكه آيا شما داراي کارت HaarlemPas هستيد متغير است و قيمت غذاي دو جشن برداشت بين ٧.٥٠ و ١٧.٥٠ مي باشد.

Translation: Shirin EftekhariJam